Üretim Teknolojisi
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
Fabrikamızda yer alan kırıcı sayısı 2 adet olup, kırıcılar çekiçli kırıcı tipinde (TKF TITAN 80D160 ) ve 1000*1000*1500 mm boyutlarında hammaddeleri, 0-100 mm elek açıklığı ile 1.600 ton/saat kapasiteyle kırabilme özelliğindedirler.

Değişik tane boyutlarındaki ve farklı kimyasal özelliklerdeki hammaddeler gerek kırıcı besleme bunkerlerine beslendiklerinde gerekse kırılma işlemi esnasında iyi bir şekilde karışarak homojen bir karışım haline gelirler ve lastik bantlı taşıyıcı konveyörlerde nakledilip karıştırılabilecek boyutlara küçültülerek öğütme işlemine hazır olurlar.

Klinker üretiminde kalite değerlerinde dalgalanma olmaması ve kaliteli ürün elde edilmesi için, hammadde kalitesinin iyi olması ve hammadde kompozisyonunun değişken olmaması çok önemlidir. Kırıcı ünitesinde ve farin ünitesinde yer alan on-line lastik bant üzeri analizörler yardımıyla hedef parametreler sürekli takip edilirler.

Bu kapsamda kırılmış olan hammaddeler, farklı yapı göstermemeleri için ön homojene stok sahalarına beslenirler. Ön homojene stok sahası olarak standart sapma yüzde değeri bazlı 10:1 garanti değerli tesisimizde, 2 adet 50.000 ton kapasiteli dairesel stokhol (BEDESCHI-preblending), 1 adet 40.000 ton kapasiteli(BEDESCHI) lineer stokhol bulunmaktadır.

Ön homojenizasyonunu tamamlamış hammaddeler, pişirme prosesine alınmadan önce öğütülmesi gerekmektedir. Öğütmenin amacı hammadde karışımını farin adı verilen un gibi toz haline getirerek, taneciklerin temas yüzeyinin dolayısı ile kimyasal reaksiyon yüzey alanının artmasının sağlanmasıdır.

Her biri 420 ton/saat öğütme kapasitesine sahip 2 adet dikey valsli değirmenler ( Loesche LM 56.6 ) kullanılarak öğütme ve kurutma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Öğütülen farin, 20.000 ton kapasiteli, 2 adet farin homojene silolarında(CLADIUS PETERS) stoklanarak, pişme öncesi farinin kimyasal değişiminin stardart sapma yüzdesine göre 10:1 garanti değeri ile en aza indirgenmesi sağlanmaktadır.

Farin homojene silolarından alınan farin, 5 kademeli parelel 2 sıralı ön ısıtıcı sistemi ( Polysius Dopol 90 ) ve ana gövdeye dahil paralel siklon çıkışlı kalsinasyon sistemine ( Polysius Prepol As-Msc ) sahip 11.500 ton/gün klinker üretim kapasiteli ortalama Ф6m x 90 metre döner fırında pişirilir/klinkerleştirilir.

İki katlı, asenkron ray sistemli klinker soğutucu kullanılarak ( Polysius – Polytrack ) soğutulan klinker, 100.000 ton kapasiteli 2 adet olan kapalı klinker silolarında stoklanır.

25.000 ton kapasiteli kapalı kömür stokholünden beslenen kömür, 75 ton/saat kapasiteli, dikey valsli kömür değirmeni ( LM 41.4 D ) kullanılarak istenilen hedef boyuta öğütülür ve döner fırın ana brülör ve kalsinatöründe kalsinasyon ve klinkerleşme sürecinde kullanılır.

Ara ürün klinker 4 adet 250 ton klinker/saat kapasiteli (AUMUND) satış dolum körüğü vasıtası ile satılabilir ya da çimento üretilmek amacı ile değirmenlere sevk edilir.

210 ton çimento/saat öğütme kapasiteli 3 adet dikey valsli dik değirmenler (LOESCHE 56 3+3) ile tipine göre 2 adet 4 er bölmeli her biri 30000 ton çimento stok kapasiteli (CLADIUS PETERS) silolarına sevk edilir.

Stoklanan çimentonun 3 ana başlıkta satışı sağlanılır. Birincisi dökme olarak saatte 8 dolum körüğü vasıtasıyla 200 ton çimento/saat ile kapalı olarak silobaslara sevki gerçekleştirilebilir. İkinci olarak paket torba şeklinde saatlik 240 torba kapasiteye sahip 4 adet (FLS VENTOMATIC) döner kantara ve buradan ister manuel ister otomatik(FLS CARICAMAT-PALLETIZER POLIMAT EVO 25) yükleme peronları sling,sling-bag ya da torba olarak kamyonlara yüklenilmesi sağlanır. Üçüncü olarak ise saatlik 40 adet 1500 kg lık big-bag yükleme kapasiteli(ALİ CEYLAN) 3 adet döner tip big-bag dolum kantarı ile sevki gerçekleştirilir.

Otomatik slingbag işlemi Paletizer’da gerçekleşir. Saatlik 120 ton kapasiteli 2 adet paletizer hattı bulunmaktadır. Stretch Hood ürünler olarak tanımlanan paletizer ürünleri ,dış etkenlere karşı 120-200 mikron kalınlıklarında değişebilen, dört tarafı stretch ile korunmuş paletlerdir.