Çevresel Sürdürülebilirlik
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
Sürdürülebilirlik, kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Bu yıllarca süren bir devamlılığın yanı sıra hedeflere ve amaçlara ulaşmada da doğru yolların ve kaynakların kullanılması demektir.

MEDCEM AİLESİ, güncel zamandaki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir perspektif ile düzenlenmesi için üzerine düşen görevlerin farkındadır. MEDCEM süreçlerinde tüm yaşam döngüsün bir bütün olarak düşünmektedir. Bu yaşam döngüsünü oluşturan Küresel sistemi, ekolojiyi, ekonomiyi ve enerjiyi korumak için hem toplumsal hem de fiziksel bir vizyon oluşturan MEDCEM, bütün grup şirketlerine ve çalışan personellerine bu sürdürülebilirlik vizyonunu, yatırımlarında ve süreçlerinde bir öncelik olarak benimsetmiş durumdadır.

Sürekli iyileştirme prensibiyle ulaşmak istenilen hedefler şunlardır;

• Atıkların minimize edilmesi,

Çimento fabrikaları, atıkları alternatif yakıt olarak kullanabilmektedir. Bu sayede çimento fabrikaları, atıkların yönetimine önemli bir çözüm sağlamakta ve atıkların depolanmasından kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önlemekte, aynı zamanda atıkların depolanması ile alakalı oluşabilecek her türlü maliyetin önüne geçerek ekonomiye katkı sağlamaktadır. MEDCEM, alternatif yakıt kullanımına başlamak ve sürekli iyileştirme prensibiyle alternatif yakıt kullanım oranını arttırarak doğa ve çevreye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

• İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğinin korunması,

Atmosferdeki karbondioksit oranlarındaki artış yeryüzüne düşen Güneş ışınlarının uzaya geri yansımasını önleyerek dünya yüzeyinde sıcaklığın değişmesine sebep olmakta ve buna sera etkisi adı verilmektedir. İklim değişikliği ile mücadele için CO2 salınımının azaltılmasını kendisine misyon edinen MEDCEM ÇİMENTO, atıklardan enerji ve malzeme kazanımına önem vermektedir. Buna yönelik; atıklardan alternatif yakıt elde ederek, fosil yakıt kullanımını azaltıp yenilenemeyen doğal kaynakların korunmasını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedeflemektedir. MEDCEM ÇİMENTO; üretiminde fark yaratan, minimum yakıt tüketimi, yenilebilir enerji ve çevre dostu katkı malzemeleri kullanımı ile düşük klinker/ çimento oranına sahip, CO2 salınımında azaltımı başaran “yüksek performanslı çevreci çimentosuyla” doğa ve toplum için özel bir yere sahiptir.

Enerji verimliliğini gözeterek, mevcut en iyi teknolojilerle donatılan MEDCEM Çimento, diğer çimento fabrikalarına kıyasla çok daha düşük enerji tüketimli ekipmanlarla donatılmıştır. Yenilebilir enerjinin kullanılması hedefiyle, üretimi neticesinde oluşan atık ısıyı, Atık Isı Geri Kazanım Sistemi (WHR) sayesinde enerjiye dönüştürmekte, emisyon azaltımını sağlamakta ve sektörünün çevresel ayak izinin iyileştirilmesine de destek olmaktadır. Ülkemizin sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefi doğrultusunda, yanma gazları içerisindeki çevreye zararlı NOx emisyonlarının giderilmesini sağlamak için Avrupa’ da ve Dünya’ da en çok tercih edilen SNCR (Seçici Katalitik Olmayan Azaltım ) sistemini kullanmaktadır.

Prosesin her aşamasında, en ileri seviyede çevre dostu teknolojiye ve ekipmanlara sahip MEDCEM ÇİMENTO; çevre dostu ürünlerini üretmek için tüm ünitelerinde son teknoloji tozsuzlaştırma sistemleri ile donatılmıştır. Faaliyetinin çevreye etkisini kontrol etmek için üretimin her aşamasını bilgisayar kontrollü sürekli ölçüm sistemleri ile takip etmektedir.

• Su yönetimi,

Su yaşamın temel kaynağı olduğu gibi sanayinin de temel kaynaklarından biridir. Su verimliliği nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi önemli bir etkenlerden dolayı son yıllarda önem kazanmıştır. MEDCEM, çimento ve klinker üretimini kuru proses yöntemiyle gerçekleştirmektedir. Tesisimizde su genelde yatak ve gaz soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Yatak soğutmada kullanılan su tamamen geri dönüşümlü kullanılan bir sistem olup, atıksu oluşmamaktadır. Gazların soğutulması için soğutma kulelerinde kullanılan su ise tamamen buharlaşarak atıksu oluşmamaktadır.

Su verimliliğine önem veren MEDCEM, yağmur ve yüzey sularını fiziksel bir arıtımdan geçirerek tozsuzlaştırma amacıyla tekrar kullanımını sağlamakta ve bu sayede su kaynak kullanımını önemli düzeyde azaltmakta olup, bu suyu daha birçok yerde kullanmayı hedeflemektedir.