Ürünlerimiz
ÜRÜNLERİMİZ
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
SÜLFATA DAYANIKLI KLİNKER

Deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda kullanılması amaçlanan çimentoların üretimi için kullanılmaktadır. Düşük C3A miktarına sahiptir. Klinkerin C3A miktarı %5’den küçüktür. Bu durum sülfata dayanıklı olmasını sağlar.

DÜŞÜK ALKALİLİ PORTLAND ÇİMENTOSU KLİNKERİ

Alkali-silika reaksiyonlarına karşı direnç göstermektedir ve diğer portland çimento klinkerlerine göre daha düşük eşdeğer alkali oranına sahiptir. Eşdeğer alkali değeri maksimum %0,60’dır.

DÜŞÜK KROMLU PORTLAND ÇİMENTOSU KLİNKERİ

Düşük Kromlu çimento üretiminde kullanılan Cr +VI değeri maksimum 15 ppm olan portland çimentosu klinkeridir.

TS EN 197-1:2012 CEM I 52,5 N

Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır. Ayrıca minerolojik yapısı, klorür iyonlarının bulunduğu ortamda sülfat iyonlarına dayanıklılık özelliği kazandırdığından deniz suyunda kullanıma uygundur.

TS EN 197-1:2012 CEM I 42,5 R

Tri kalsiyum alüminat (C3A) değeri maksimum %5,0 olan klinkerin, sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen kızdırma kaybı maksimum 5,0, priz başlangıç süresi minimum 60 dakika olan, agrega ve su ile uygun şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve 2 günlük minimum erken dayanımı 20,0 MPa, 28 günlük minimum dayanımı 42,5 MPa ve maksimum dayanım 62,5 MPa olan beton veya harç üretilebilen çimentodur. Erken dayanımı yüksek sülfata dayanıklı çimentodur.Genel olarak kıyı ve liman inşaatlarında, açık deniz yapılarında, temel kazılarında, barajlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde vb. kullanılmaktadır.

TS EN 197-1:2012 CEM II/A-LL 42,5 R

Genel kullanım amaçlı katkılı çimento tipidir. Yüksek dayanımlı betonlar, zemin takviyesi, köprü, yol, viyadük yapımı, yol kaplamaları, silolar ve su depolarında kullanılır.

TS EN 197-1:2012 CEM II/B-LL 32,5 N

Genel kullanım amaçlı katkılı çimento tipidir. Duvar, sıva, tesviye, şap, fayans ve seramik yapıştırmada kullanılır.

TS EN 197-1:2012 CEM I 42,5 R – SR 5

Tri kalsiyum alüminat (C3A) değeri maksimum %5,0 olan klinkerin, sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen kızdırma kaybı maksimum 5,0, priz başlangıç süresi minimum 60 dakika olan, agrega ve su ile uygun şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve 2 günlük minimum erken dayanımı 20,0 MPa, 28 günlük minimum dayanımı 42,5 MPa ve maksimum dayanım 62,5 MPa olan beton veya harç üretilebilen çimentodur. Erken dayanımı yüksek sülfata dayanıklı çimentodur.Genel olarak kıyı ve liman inşaatlarında, açık deniz yapılarında, temel kazılarında, barajlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde vb. kullanılmaktadır.

TS EN 197-1:2012 CEM I 42,5 N – SR 5

Tri kalsiyum alüminat (C3A) değeri maksimum %5,0 olan klinkerin, sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen kızdırma kaybı maksimum 5,0, priz başlangıç süresi minimum 60 dakika olan, agrega ve su ile uygun şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve 2 günlük minimum erken dayanımı 10,0 MPa, 28 günlük minimum dayanımı 42,5 MPa ve maksimum dayanım 62,5 MPa olan beton veya harç üretilebilen çimentodur. Erken dayanımı düşük sülfata dayanıklı çimentodur.Genel olarak kıyı ve liman inşaatlarında, açık deniz yapılarında, temel kazılarında, barajlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde vb. kullanılmaktadır

ASTM C 150 TYPE I/II CEMENT

Klinkerin sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen kızdırma kaybı maksimum 3,0, priz başlangıç süresi minimum 45, maksimum 375 dakika olan, agrega ve su ile uygun şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve 3 günlük minimum dayanımı 1740 psi, 7 günlük minimum dayanımı 2760 psi olan beton veya harç üretilebilen çimentodur. Çimentonun C 3 A içeriği maksimum %8,0, eşdeğer alkali değeri (Na 2 OEq.)maksimum % 0,60’dır. Genel olarak yüksek yapılarda, yer betonlarda, kayar kalıp sisteminin kullanıldığı vb. yapılarda kullanılmaktadır.

ASTM C150 TYPE V CEMENT

Bu üründe kullanılacak olan krinkerin tri kalsiyum alüminat (C3A) değeri maksimum %5,0’dir.Klinkerin sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen kızdırma kaybı maksimum 3,0, priz başlangıç süresi minimum 45, maksimum 375 olan agrega ve su ile uygun şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve 3 günlük minimum dayanımı 1160 psi, 7 günlük minimum dayanımı 2180 psi, 28 günlük minimum dayanımı 3050 psi olan beton veya harç üretilebilen çimentodur. Çimentonun C 3 A içeriği maksimum %5,0, eşdeğer alkali değeri (Na 2 OEq.) maksimum % 0,60’dır. Genel olarak kıyı ve liman inşaatlarında, açık deniz yapılarında, temel kazılarında, barajlarda,sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler de vb. kullanılmaktadır.